Różne sposoby przechowywania produktów

Magazynowanie produktów wydaje się być sporym wyzwaniem. Produkowane obecnie towary są bowiem bardzo różnorodne, co za tym idzie mają różne wymagania dotyczące ich przechowywania.

Niektóre z nich wymagają ściśle określonej temperatury i wilgotności powietrza. Inne towary są natomiast bardziej tolerancyjne. Przykładowo produkty pochodzenia mineralnego, czy niektóre materiały budowlane, są odporne zarówno bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, jak i zmiany temperatury.

Dlatego też wymagania dotyczące ich przechowywania nie są zbyt wygórowane. Wykorzystuje się w tym celu specjalnie przygotowane place. Jeśli przechowywane materiały są odporne na wahania temperatury, ale nie radzą sobie z bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych, do ich przechowywania wykorzystuje się bardziej zaawansowane konstrukcje, zwane magazynami półotwartymi. Składają się one z dachu oraz jednej, dwóch lub trzech ścian bocznych.

Magazynowanie produktów może odbywać się także w zamkniętych halach magazynowych. Pozwala to w zupełności odizolować przechowywane towary od wahań temperatury oraz bezpośredniego działania czynników atmosferycznych. We współpracy ze specjalistycznymi urządzeniami, tego typu konstrukcje umożliwiają także stworzenie ściśle określonych warunków przechowywania.

Można w ten sposób uzyskać konkretną temperaturę, czy wilgotność powietrza, niezbędną do właściwego przechowywania niektórych produktów. Hale magazynowe są bardzo różnorodnymi konstrukcjami, dlatego znajdujące się wewnątrz nich bywają magazynowane w różny sposób.

Najprostszym rozwiązaniem jest przechowywanie towarów na paletach, w tak zwanych magazynach bezregałowych.

Magazynowanie produktów może także odbywać w tak zwanych magazynach niskiego składowania lub w magazynach wysokiego składowania.